Tham khảo 2 Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 hay nhất năm học 2015 – 2016

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó.
Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog