Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC : 2015 -2016

MÔN : Lịch Sử 6

Thời gian : 60 phút .

Câu 1. Người tinh khôn sống như thế nào ? ( 2,5 điểm )

Câu 2. Các quốc gia Cổ đại Phương đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ ? ( 2,5 điểm )

Câu 3. Xã hội cổ đại Hi lạp, Rô-ma gồm những giai cấp nào ? ( 2 điểm )

Câu 4 . Các quốc gia Cổ đại Phương đông đã có những thành tựu văn hóa gì ? ( 3 điểm )


 , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta phung phí cuộc đời vào những điều tủn mủn... hãy đơn giản hóa, đơn giản hóa.
Our life is frittered away by detail... simplify, simplify.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have