Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC : 2015 -2016

MÔN : Lịch Sử 6

Thời gian : 60 phút .

Câu 1. Người tinh khôn sống như thế nào ? ( 2,5 điểm )

Câu 2. Các quốc gia Cổ đại Phương đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ ? ( 2,5 điểm )

Câu 3. Xã hội cổ đại Hi lạp, Rô-ma gồm những giai cấp nào ? ( 2 điểm )

Câu 4 . Các quốc gia Cổ đại Phương đông đã có những thành tựu văn hóa gì ? ( 3 điểm )


 , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.
Sadness flies away on the wings of time.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên