Snack's 1967

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC : 2015 -2016

MÔN : Lịch Sử 6

Thời gian : 60 phút .

Câu 1. Người tinh khôn sống như thế nào ? ( 2,5 điểm )

Câu 2. Các quốc gia Cổ đại Phương đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ ? ( 2,5 điểm )

Câu 3. Xã hội cổ đại Hi lạp, Rô-ma gồm những giai cấp nào ? ( 2 điểm )

Câu 4 . Các quốc gia Cổ đại Phương đông đã có những thành tựu văn hóa gì ? ( 3 điểm )


 , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn đi tìm một người bạn, bạn sẽ thấy họ đang rất khan hiếm.
Nếu bạn đi ra ngoài để là một người bạn, bạn sẽ tìm thấy họ ở khắp mọi nơi.
If you go looking for a friend, you're going to find they're very scarce. If you go out to be a friend, you'll find them everywhere.
Zig Ziglar
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên