Facebook00">Google+0 Đề thi & Đáp án đề khảo sát chất lượng lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang năm h" />
Polaroid

Đề & Đáp án đề khảo sát chất lượng lớp 6 môn toán Phòng GD&ĐT Bình Giang

HocTap321 chia sẻ Đề & Đáp án đề khảo sát chất lượng lớp 6 môn toán Phòng GD&ĐT Bình Giang

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Đề thi & Đáp án đề khảo sát chất lượng lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang năm học 2014 – 2015 thời gian làm bài 90 phút.

Câu 1 (2,0 điểm). Tính
1) 658,3 + 96,28                                   2) 1/5:7/8
3) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút           4) (6,24 +1,26): 0,75

Câu 2 (1,5 điểm). Tìm x hoặc y
1) 2/5 + x= 4/10                                 2) 2012 : x + 23 = 526
3) 94,2 + y= 321,6-19,25

Câu 3 (1 điểm)
1) Tính nhanh giá trị A= 0,36×3649+0,9x351x0,4
2) Tìm số hạng thứ 50 của dãy số: 5,26,61,110

Câu 4 (1,5 điểm) Lớp 5A có 35 học sinh, tính ra thì cứ 3 học sinh nam thì có 4 học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Câu 5 (2,0 điểm) Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48 km/h và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường đi từ tỉnh A đến tỉnh B.

Câu 6 ( 2,0 điểm). Tính diên tích mảnh đất có hình dạng dưới đây, biết:
BM = 20,8 m
CN = 35 m
AM = 24,5 m
MN = 37,4 m
ND = 18,3 m

—————— Hết —————

Hướng dẫn chấm và đáp án đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai khen tất cả mọi người, người đó chẳng khen ai cả.
He who praises everybody, praises nobody.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên