Facebook00">Google+0 Đề thi & Đáp án đề khảo sát chất lượng lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang năm h" />
pacman, rainbows, and roller s

Đề & Đáp án đề khảo sát chất lượng lớp 6 môn toán Phòng GD&ĐT Bình Giang

HocTap321 chia sẻ Đề & Đáp án đề khảo sát chất lượng lớp 6 môn toán Phòng GD&ĐT Bình Giang

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Đề thi & Đáp án đề khảo sát chất lượng lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang năm học 2014 – 2015 thời gian làm bài 90 phút.

Câu 1 (2,0 điểm). Tính
1) 658,3 + 96,28                                   2) 1/5:7/8
3) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút           4) (6,24 +1,26): 0,75

Câu 2 (1,5 điểm). Tìm x hoặc y
1) 2/5 + x= 4/10                                 2) 2012 : x + 23 = 526
3) 94,2 + y= 321,6-19,25

Câu 3 (1 điểm)
1) Tính nhanh giá trị A= 0,36×3649+0,9x351x0,4
2) Tìm số hạng thứ 50 của dãy số: 5,26,61,110

Câu 4 (1,5 điểm) Lớp 5A có 35 học sinh, tính ra thì cứ 3 học sinh nam thì có 4 học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Câu 5 (2,0 điểm) Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48 km/h và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường đi từ tỉnh A đến tỉnh B.

Câu 6 ( 2,0 điểm). Tính diên tích mảnh đất có hình dạng dưới đây, biết:
BM = 20,8 m
CN = 35 m
AM = 24,5 m
MN = 37,4 m
ND = 18,3 m

—————— Hết —————

Hướng dẫn chấm và đáp án đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật và lẽ phải chẳng liên quan nhiều đến nhau lắm.
Facts and truth really don't have much to do with each other.
William Faulkner
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên