80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp 3 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 hay nhất 2015 – 2016 TPHCM

HocTap321 chia sẻ Tổng hợp 3 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 hay nhất 2015 – 2016 TPHCM

Dưới đây là 3 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 khá hay của Sở GD&ĐT TPHCM. Thầy cô và các em xem chi tiết dưới đây.

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN 6

ĐỀ SỐ 1: QUẬN TÂN BÌNH (2014-2015)

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính sau:

Bài 2: (1,75 điểm) Tìm x, biết:

Bài 3: (1,5 điểm) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh còn lại bằng 9/5 số học sinh trung bình (số học sinh còn lại gồm hai loại: khá, trung bình). Tính số học sinh mỗi loại?

Bài 4: (3,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA và OB sao cho ., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn có nghĩa là bạn đừng bao giờ hỏi bạn bè bất cứ thứ gì và cũng có nghĩa rằng bạn cần biết cái gì nên hỏi và cái gì không.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên