XtGem Forum catalog

Tổng hợp 3 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 hay nhất 2015 – 2016 TPHCM

HocTap321 chia sẻ Tổng hợp 3 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 hay nhất 2015 – 2016 TPHCM

Dưới đây là 3 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 khá hay của Sở GD&ĐT TPHCM. Thầy cô và các em xem chi tiết dưới đây.

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN 6

ĐỀ SỐ 1: QUẬN TÂN BÌNH (2014-2015)

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính sau:

Bài 2: (1,75 điểm) Tìm x, biết:

Bài 3: (1,5 điểm) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh còn lại bằng 9/5 số học sinh trung bình (số học sinh còn lại gồm hai loại: khá, trung bình). Tính số học sinh mỗi loại?

Bài 4: (3,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA và OB sao cho ., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu là chết ở trong lòng một ít.
Xuân Diệu
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên