80s toys - Atari. I still have

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lớp 6 – THCS Than Uyên 2016

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lớp 6 – THCS Than Uyên 2016

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Địa lí lớp 6 – là tài liệu ôn thi học kì 1 lớp 6 hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 6. Đề thi có 2 phần tự luận và trắc nghiệm, mời các em tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ GIỮA HỌC KÌ I LỚP 6

 

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng trong các câu sau:

a) Mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm do:

A. Mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây.
B. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây.
C. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.
D. Trái Đất chuyển động từ Đông sang Tây.

b) Việt Nam ở khu vực giờ thứ 7, khi Luân Đôn là 2 giờ thì ở Hà Nội là:

A. 5 giờ.                     B. 7 giờ.                  C. 9 giờ.             D. 11giờ., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.
The man who insists upon seeing with perfect clearness before he decides, never decides. Accept life, and you must accept regret.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên