Old school Swatch Watches

Bài mở đầu (sinh học 8)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học 8 bài lời mở đầu, đây là bài đầu tiên bắt đầu cho năm học. Các bạn cùng tham khảo nhé, chúc các bạn học giỏi.

SINH HỌC 8 BÀI 1: BÀI MỞ ĐẦU

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh 1 mục I

- Trong chương trình Sinh học 7, các em đã học các ngành động vật nào?

- Lớp động vặt nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hoá cao nhất?

Trả lời:

Con người nằm ở vị trí cao nhất trên thang tiến hoá của sinh giới nói chung và của giới Động vật nói riêng.

2. Lệnh 2 mục II

Em hãy xác định những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người, không có ở động vật và đánh dấu X vào ô ờ cuối câu., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian là ông thầy vĩ đại, nó đàn xếp êm thấm mọi việc.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên