80s toys - Atari. I still have

Đề thi kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh – Lâm Đồng 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh – Lâm Đồng 2016

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 phòng GD&ĐT Bảo Lộc – Lâm Đồng sẽ giúp các em ôn tập và hệ thống lại Tiếng Anh lớp 6 hiệu quả. Xem chi tiết dưới đây:

Xem thêm:

PHÒNG GD & ĐT BẢO LỘC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6

Thời gian làm bài 45 phút

I. Vocabulary and Grammar

Circle the best option A, B, or C to complete each of the following sentences. (2.5 points)

1. I’m ____. I’d like some noodles.
A. thirsty             B. hungry                  C. empty

2. There is____ water in the bottle.
A. any                 B. many                   C. some, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu có những đặc điểm đâm xuyên qua mọi trái tim, nó đeo dải băng che dấu khiếm khuyết của người ta yêu. Nó có cánh, nó đến nhanh và bay đi cũng nhanh như vậy.
Love has features which pierce all hearts, he wears a bandage which conceals the faults of those beloved. He has wings, he comes quickly and flies away the same.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên