Polly po-cket

Đề thi kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh – Lâm Đồng 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh – Lâm Đồng 2016

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 phòng GD&ĐT Bảo Lộc – Lâm Đồng sẽ giúp các em ôn tập và hệ thống lại Tiếng Anh lớp 6 hiệu quả. Xem chi tiết dưới đây:

Xem thêm:

PHÒNG GD & ĐT BẢO LỘC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6

Thời gian làm bài 45 phút

I. Vocabulary and Grammar

Circle the best option A, B, or C to complete each of the following sentences. (2.5 points)

1. I’m ____. I’d like some noodles.
A. thirsty             B. hungry                  C. empty

2. There is____ water in the bottle.
A. any                 B. many                   C. some, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học mà không chịu suy nghĩ thì không minh mẫn được, suy nghĩ mà không chịu học thì luôn luôn nghi ngờ.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên