Duck hunt

Đề thi kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh – Lâm Đồng 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh – Lâm Đồng 2016

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 phòng GD&ĐT Bảo Lộc – Lâm Đồng sẽ giúp các em ôn tập và hệ thống lại Tiếng Anh lớp 6 hiệu quả. Xem chi tiết dưới đây:

Xem thêm:

PHÒNG GD & ĐT BẢO LỘC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6

Thời gian làm bài 45 phút

I. Vocabulary and Grammar

Circle the best option A, B, or C to complete each of the following sentences. (2.5 points)

1. I’m ____. I’d like some noodles.
A. thirsty             B. hungry                  C. empty

2. There is____ water in the bottle.
A. any                 B. many                   C. some, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ giữ những gì bạn luôn mang theo bên mình: những ngôn ngữ đã biết, những vùng đất đã qua, những người đã quen biết. Hãy để ký ức làm hành trang của bạn.
Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.
Aleksandr Solzhenitsyn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên