XtGem Forum catalog

Unit 2 Clothing: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 2 clothing language focus lớp 9 trang 13 SGK đơn giản và dễ hiểu. Work with a partner. Read the dialogue. (Thực tập vđi bạn. Đọc bài đối thoại) Nga : Come and see my photo album.

UNIT 2: CLOTHING (QUẦN ÁO)

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

The present perfect

The passive (review)

1. Work with a partner. Read the dialogue. (Thực tập vđi bạn. Đọc bài đối thoại) Nga : Come and see my photo album. (Đến đây xem anbom hình của mình nè) Mi : Lovely! Who;s this girl? (Dễ thương quá! Cô gái này là ai?)

Nga : Ah! It's Lan, my old friend. (À, đó là Lan, bạn cũ của mình)

Mi : How long have you known her? (Bạn biết cô ấy bao lâu rồi?)

Nga : I7ve known her for six years. (Mình biết cô ấy 6 năm rồi)

Mỉ : Have you seen her recently? (Gần đây bạn có gặp cô ấy không?)

Nga : No, I havenỵt seen her since 2003. (Không, mình không gặp cô ấy từ năm 2003), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trách bạn kín đáo nhưng khen bạn công khai.
Reprove your friends in secret, praise them openly.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên