Insane

Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A.Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai – Present simple as future

*  Em hãy ôn lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại đơn ờ bài 1.


*  Ở bài này, chúng ta học một cách dùng khác của thì hiện tại đơn:


Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai khi nói về thời gian biểu, chương trình, lịch trình… (đối với các phương tiện vận chuyển công cộng, lịch chiếu phim.)


Vi dụ:


–    The train E1 leaves Ha Noi at 23.00 and arrives in Hue at 10.18.


Tàu E1 rời Hà Nội lúc 23:00 và đến Huế lúc 10:18.


–    The football match starts at 5 p.m.


Trận bóng bắt đầu lúc 5 giờ chiều., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người bạn có thể được coi là kiệt tác của tự nhiên.
A friend may well be reckoned the masterpiece of nature.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên