Ring ring

Bài 4: Mẫu nguyên tử Bo (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ phán xét, và bạn sẽ không phán xét nhầm.
Do not judge, and you will never be mistaken.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên