Disneyland 1972 Love the old s

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Sinh học lớp 12
Chương  2. Liên kết gen và hoán vị gen – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  49 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Làm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập?


Hướng dẫn giải


Sừ dụng phép lai phân tích ta có thể xác định 2 gen nào đó là phân li độc lập nhau hay liên kết với nhau.


Nếu kết quả lai phân tích cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1: 1: 1: 1 thì hai gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 NST khác nhau còn nếu tỉ lệ phân li kiểu hình là 1: 1 thì 2 gen liên kết hoàn toàn với nhau.


Nếu kết quả lai phân tích cho ra 4 kiểu hình với tỉ lệ không bằng nhau trong đó


loại kiểu hình chiếm đa số (trên 50%) thì 2 gen cùng nằm trên 1 NST và đã có hoán vị gen xảy ra.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK), , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong việc nuôi cái tâm, không gì tốt hơn là ít ham muốn.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên