Snack's 1967

Unit 11: Book (Sách)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.
There is a scarcity of friendship, but not of friends.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên