Polaroid

Bài 1: Tính chất và cấu tạo hạt nhân (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 


ĐỀ BÀI

Câu 1:Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?


1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn A.


2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số prôtôn.


3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclôn.


4. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn.


5. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5 MeV


Câu 2: Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z được gọi là hạt nhân đồng khối, So sánh:


1. khối lượng, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó.
This is a ruthless world and one must be ruthless to cope with it.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên