Bài 1: Các hạt sơ cấp (Giải bài tập 1, 2, 3)
ĐỀ BÀI


Câu 1: So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân Bài 1: Các hạt sơ cấp (Giải bài tập 1, 2, 3)

Câu 2: Leptôn là gì? Đặc tính chung của các leptôn tham gia những giá trình tương tác nào?


Câu 3: Phân loại các tương tác sau:


a) Lực ma sát;


b) Lực liên kết hóa học;


c) Trọng lực


d) Lực Lo- ren;


e) Lực hạt nhân


f) Lực liên kết trong phân rã β., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác.
Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru