Polaroid

Khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7 trường THCS Cẩm Hoàng

HocTap321 chia sẻ Khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7 trường THCS Cẩm Hoàng

Khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Cẩm Hoàng – huyện Cẩm Giang – Tỉnh Hải Dương.

Câu I (2,5 điểm). Tính:
Câu II (2 điểm). Tìm x, biết:


Câu III (2,0 điểm).

Lớp 6A có 36 học sinh. Điểm trung bình cả năm môn Toán của lớp được xếp thành bốn loại: giỏi, khá, trung bình, yếu. Biết loại giỏi và loại khá lần lượt chiếm 1/4 và 1/3 số học sinh cả lớp, số học sinh còn lại bằng 5/3 loại trung bình.
a) Tính số học sinh mỗi loại;
b) Số học sinh trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

Câu IV (2,5 điểm).
Trong một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz sao cho góc xOy= 400 , góc xOz=900
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Tính góc yOz.
b) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không ? Vì sao ?
c) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Vẽ tia phân giác Ot của góc x’Oz. Góc yOt là góc gì ? Vì sao ?

Câu V (1,0 điểm).
Tìm số nguyên âm a, biết:

——————– HẾT ——————–

Đáp án đề thi và hướng dẫn chấm đề Toán KSCL đầu năm lớp 7.

Đáp án đề KSCL môn Toán 7 câu 1,2ab
Đáp án đề KSCL môn Toán 7 câu 2c,3,4
Đáp án đề KSCL môn Toán 7 câu 5

Chú ý:
– HS phải giải chi tiết mới được điểm tối đa.
– HS làm theo cách khác đáp án, nếu đúng vẫn có thể cho điểm tối đa.

Người ra đề:
Thầy: Nguyễn Mạnh Tuấn – THCS Cẩm Hoàng – Cẩm Giàng – Hải Dương.

Nguồn : Dethikiemtra, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quần áo đẹp có thể giúp cải trang, nhưng ngôn từ ngốc ngếch sẽ để lộ một kẻ ngu xuẩn.
Fine clothes may disguise, but foolish words will disclose a fool.
Aesop
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên