Khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7 trường THCS Cẩm Hoàng

HocTap321 chia sẻ Khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7 trường THCS Cẩm Hoàng

Khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Cẩm Hoàng – huyện Cẩm Giang – Tỉnh Hải Dương.

Câu I (2,5 điểm). Tính:
Câu II (2 điểm). Tìm x, biết:


Câu III (2,0 điểm).

Lớp 6A có 36 học sinh. Điểm trung bình cả năm môn Toán của lớp được xếp thành bốn loại: giỏi, khá, trung bình, yếu. Biết loại giỏi và loại khá lần lượt chiếm 1/4 và 1/3 số học sinh cả lớp, số học sinh còn lại bằng 5/3 loại trung bình.
a) Tính số học sinh mỗi loại;
b) Số học sinh trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

Câu IV (2,5 điểm).
Trong một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz sao cho góc xOy= 400 , góc xOz=900
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Tính góc yOz.
b) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không ? Vì sao ?
c) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Vẽ tia phân giác Ot của góc x’Oz. Góc yOt là góc gì ? Vì sao ?

Câu V (1,0 điểm).
Tìm số nguyên âm a, biết:

——————– HẾT ——————–

Đáp án đề thi và hướng dẫn chấm đề Toán KSCL đầu năm lớp 7.

Đáp án đề KSCL môn Toán 7 câu 1,2ab
Đáp án đề KSCL môn Toán 7 câu 2c,3,4
Đáp án đề KSCL môn Toán 7 câu 5

Chú ý:
– HS phải giải chi tiết mới được điểm tối đa.
– HS làm theo cách khác đáp án, nếu đúng vẫn có thể cho điểm tối đa.

Người ra đề:
Thầy: Nguyễn Mạnh Tuấn – THCS Cẩm Hoàng – Cẩm Giàng – Hải Dương.

Nguồn : Dethikiemtra, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới này thuộc về bạn, hãy học cách trân trọng những gì thuộc về mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog