The Soda Pop

Listening Unit 13 Lớp 12 Trang 142

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 13 The 22nd Sea Games Listening trang 142 SGK. Nghe bài báo thứ nhất và trả lời câu hỏi về thành tích nháy sào cùa vận động viên người Thái Lan, Amnat, đã chiến thắng môn nhảy sào ở SEA Games 22.

 UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, thảo luận các câu hỏi, kết hợp nhìn ảnh để đoán biết môn thể thao trong ảnh.

Pole vaulting    nhảy sào

* Nghe và nhắc lại các từ:

old                    tempting           deal                     proposal

milkmaid          clear                   employee            podium

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chịu đựng là điều đầu tiên trẻ nhỏ cần học, và cũng là thứ nó sẽ cần biết nhất.
To endure is the first thing that a child ought to learn, and that which he will have the most need to know.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên