Unit 11: National Parks (Vườn Quốc Gia)

HocTap321 hướng dẫn soạn và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 11 National Parks (Vườn Quốc Gia). Trong phần này chúng ta sẽ học câu điều kiện loại 3, chúng ta cùng tham khảo nhé, chúc các bạn học giỏi.

UNIT 11: NATIONAL PARKS

VƯỜN QUỐC GIA

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 11 Lớp 10 Trang 112

 Speaking Unit 11 Lớp 10 Trang 114

 Listening Unit 11 Lớp 10 Trang 115

 Writing Unit 11 Lớp 10 Trang 117

 Language Focus Unit 11 Lớp 10 Trang 118

  , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngay cả người giàu cũng khao khát tình yêu, để được chăm sóc, để được mong ngóng, để có một ai đó gọi điện cho họ.
Even the rich are hungry for love, for being cared for, for being wanted, for having someone to call their own.
Mother Teresa
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog