80s toys - Atari. I still have

Unit 11: National Parks (Vườn Quốc Gia)

HocTap321 hướng dẫn soạn và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 11 National Parks (Vườn Quốc Gia). Trong phần này chúng ta sẽ học câu điều kiện loại 3, chúng ta cùng tham khảo nhé, chúc các bạn học giỏi.

UNIT 11: NATIONAL PARKS

VƯỜN QUỐC GIA

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 11 Lớp 10 Trang 112

 Speaking Unit 11 Lớp 10 Trang 114

 Listening Unit 11 Lớp 10 Trang 115

 Writing Unit 11 Lớp 10 Trang 117

 Language Focus Unit 11 Lớp 10 Trang 118

  , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào.
Excess of joy is harder to bear than any amount of sorrow.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên