Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 123 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

a) y = X2, y = x + 2;    b) y = |lnx|, y = 1; c) y = (x – 6)2, y = 6x– x2


Hướng dẫn giải :


a) Phương trình hoành độ giao điểm f(x) =  X– x – 2 =0 ⇔ x = -1 hoặc x = 2.


Diện tích hình phẳng cần tìm là :


Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3)


b) Phương trình hoành độ giao điểm:


f(x) = 1 – ln|x| = 0  ⇔ lnx = ± 1


⇔ x = e hoặc   x = 1/e

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới dường như luôn đầy người tốt

thậm chí ngay cả khi giữa họ là quỷ dữ.
The world seems full of good men

even if there are monsters in it.
Bram Stoker
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog