Polaroid

Bài 31: Kinh tế châu phi tiếp theo

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 31 kinh tế châu phi tiếp theo trong SGK. Các tuyến đường sắt đều bắt nguồn từ các vùng trồng cây công nghiệp xuất khẩu hay vùng khai thác khoáng sản sâu trong nội địa hướng ra bờ biển, đến các thành phố cảng, phục vụ vận chuyển hàng xuất khẩu.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 31: GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ CHÂU PHI

TIẾP THEO

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 31.1, nêu nhận xét để thấy các tuyến đường sắt quan trọng ở châu Phi chủ yếu phục vụ cho hoạt động xuất khẩu.

Trả lời:

Các tuyến đường sắt đều bắt nguồn từ các vùng trồng cây công nghiệp xuất khẩu hay vùng khai thác khoáng sản sâu trong nội địa hướng ra bờ biển, đến các thành phố cảng, phục vụ vận chuyển hàng xuất khẩu.

Câu 2. Quan sát bảng số liệu (trang 98 SGK) kết hợp với hình 29.1, cho biết sự khác nhau về mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi.

Trả lời:

- Mức độ đô thị hóa cao nhất: duyên hải Bắc Phi (An-giê-ri, Ai Cập)., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn không thể thoát ly khỏi cuộc đời mà vẫn sống.
You can't get out of life alive.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên