Polly po-cket

Bài 45: Kinh tế trung và nam Mĩ tiếp theo

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 45 kinh tế trung và nam Mĩ tiếp theo trang 138 SGK. Rừng A-ma-dôn là lá phổi của thế giới, một vùng dự trữ sinh học quý giá. Việc khai thác rừng A-ma-dôn thiếu quy hoạch khoa học sẽ làm môi trường rừng A-ma-dôn bị hủy hoại dần, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 45: GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ 

TIẾP THEO

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Dựa vào hình 45.1, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ.

Trả lời:

- Các nước công nghiệp mới: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la phát triển công nghiệp tương đối toàn diện.

- Các nước khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ: phát triển công nghiệp khai khoáng.

- Các nước trong vùng biển Ca-ri-bê: phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản.

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học mà không chịu suy nghĩ thì không minh mẫn được, suy nghĩ mà không chịu học thì luôn luôn nghi ngờ.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên