XtGem Forum catalog

Lịch Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI .Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI

1. Xã hội nguyên thủy.- Thời kì xã hội nguyên thủy là bước đi đầu tiên chập chững của loài người, dân tộc nào cũng trải qua.- Con người tìm ra lửa, chế tác công cụ lao động từ thô sơ đến chính xác, đa dạng, sử dụng có hiệu quả , luôn luôn cải tiến công cụ lao động , không ngừng cải thiện đời sống .- Sản xuất phát triển, con người chủ động với cuộc sống hơn, biết trồng trọt và chăn nuôi, dựng lều làm nhà để ở.- Thời kì này trình độ loài người thấp kém…Lịch Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI .Rìu tay vạn năngLịch Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI .Đồ đá mới :mài đục ,khoan đáLịch Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI .

Dựng lều làm nhà để ở2. xã hội cổ đại.a. Phương Đông cổ đại .- Điều kiện thiên nhiên thuận lợi: đất ven sông phì nhiêu, xã hội có giai cấp và nhà nước hình thành sớm.- Kinh tế: nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán trao đổi.- Xã hội: quý tộc (vua là quý tộc lớn nhất), nông dân công xã, nô lệ.- Chính trị: chế độ quân chủ chuyên chế.Lịch Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI .

Nông nghiệp ở phương đông

b.Phương Tây cổ đại- Điều kiện thiên nhiên: vùng ven biển,…- Kinh tế: thủ công nghiệp, thương nghiệp biển phát triển…, tiền tệ xuất hiện , thị quốc ra đời .- Xã hộichiếm nô :chủ nô, nô lệ và bình dân.- Chính trị: thể chế dân chủ của chủ nô.

3. Xã hội phong kiến (trung đại).- Các quốc gia phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến từ những thế kỉ cuối trước Công nguyên, đến thế kỉ XVII-XIX rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.- Tây Âu bước vào thời phong kiến muộn hơn chừng 5 thế kỉ, đến thế kỉ XV-XVI chế độ phong kiến suy vong.- Sau các cuộc phát kiến địa lý , tại Tây Âu bắt đầu quá trình hình thành mầm mống của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sảnLịch Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI .Nông nô làm ruộng .Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ.
The noblest revenge is to forgive.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên