XtGem Forum catalog

Tuyển tập những bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những vết thương mà chúng ta nhận, và những vết thương mà chúng ta gây ra ít khi nào nặng bằng nhau.
The injuries we do and the injuries we suffer are seldom weighed on the same scales.
Aesop
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên