Tuyển tập những bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dù chúng ta có lang thang tới đâu, hạnh phúc cũng được tìm thấy trong phạm vi hẹp, và ở giữa những điều trong tầm với của chúng ta.
What ever our wandering our happiness will always be found within a narrow compass, and in the middle of the objects more immediately within our reach.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru