Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 2

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Niềm vui luôn luôn đi sau đau khổ.
Joy always came after pain.
Guillaume Apollinaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru