Insane

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 2

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều thu được từ cái ác chẳng khác nào điều mất.
Lucrum malum aequale dispendio.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên