The Soda Pop

Tổng hợp Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Văn giữa kì 2 năm 2016 có đáp án

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do không là gì khác ngoài cơ hội trở nên tốt đẹp hơn.
Freedom is nothing but a chance to be better.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên