Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Văn giữa kì 2 năm 2016 có đáp án

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do không đáng để có nếu nó không bao gồm tự do được sai lầm.
Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên