Disneyland 1972 Love the old s

Đề và đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm học 2015 – 2016

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 6 được HocTap321.XtGem.Com sưu tầm, chọn lọc giúp các em học sinh tự kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 6 của bản thân, luyện tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN LỚP 6

(Thời gian làm bài 90′)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM : Chọn và chép đầy đủ đáp án đúng nhất vào bài làm cho các câu hỏi sau:(3 điểm)

Câu 1:  Nếu  thì x bằng:

A. 3        B. -3         C. -7              D. 7

Câu 2: Giá trị của tích m.n2 với m = 2; n = -3 là

A. -18           B. 18                  C. 36                  D. -36, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Với người sống chúng ta nợ sự tôn trọng, nhưng với người chết chúng ta chỉ nợ sự thật.
To the living we owe respect, but to the dead we owe only the truth.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên