XtGem Forum catalog

Đề và đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm học 2015 – 2016

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 6 được HocTap321.XtGem.Com sưu tầm, chọn lọc giúp các em học sinh tự kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 6 của bản thân, luyện tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN LỚP 6

(Thời gian làm bài 90′)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM : Chọn và chép đầy đủ đáp án đúng nhất vào bài làm cho các câu hỏi sau:(3 điểm)

Câu 1:  Nếu  thì x bằng:

A. 3        B. -3         C. -7              D. 7

Câu 2: Giá trị của tích m.n2 với m = 2; n = -3 là

A. -18           B. 18                  C. 36                  D. -36, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ
tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại
tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì. Không có lí do để không đi theo trái tim.
Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.
Steve Jobs
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên