Old school Swatch Watches

Bài 21 – Tiết 3 : Câu cảm thán – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2
Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2


Luyện tập

1. Có những câu cảm thán sau đây: Than ôi! Lo thay! Nguy thay! Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách, láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi.


2.


a. Phân tích tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong những câu sau (gợi ý):


– Xót xa, thương cảm (câu ca dao a).


– Đau đớn, oán trách (chinh phụ ngâm khúc b)


– Buồn bã, thất vọng, bi quan (đoạn c)


– Ân hận, day dứt (đoạn a)


b. Không thể xếp những câu trên vào kiểu câu cảm thán vì ở đây không có phương tiện đặc thù của câu cảm thán. Đó là từ ngữ cảm thán., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người nào không biết giận là người dại. Người nào không muốn giận là người khôn.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên