XtGem Forum catalog

Unit 7 Saving Energy: Listen and Read

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy reading trang 60. Practice the dialogue with the partner. Then correct the false statements.

UNIT 7: SAVING ENERGY

LISTEN AND READ 

 

Bà Mi nói chuyện với hàng xóm của mình là bà Ha.

Ba Mi: Có chuyện gì vậy bà Ha?

Bà Ha : Tôi đang lo về hóa đơn tiền nước gần đây nhất. Nhiều quá.

Bà Mi: Để tôi xem nào. 200.000 đồng! Bà nên giảm bớt lượng nước gia đình bà sử dụng đi.

Bà Ha : Làm điều đó bằng cách nào?

Bà Mi: Trước hết phải nhờ thợ sửa ống nước kiểm tra để chắc là không có chỗ nứt nào trong đường ống.

Bà Ha : Tôi sẽ làm điều đó., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ước mơ cũng tốn nhiều năng lượng như lên kế hoạch.
It takes as much energy to wish as it does to plan.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên