Speaking Unit 8 Lớp 12 Trang 87

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 9 Unit 8 Life In The Future Speaking trang 87 SGK. Đọc các mẩu tin cắt từ báo. Lưu ý đến ngày tháng viết trên bảo: cuối những năm 2000, như vậy đủ là những tin tức trong tương lai (các tín đồ được viết vào ngày 1 tháng Tư - ngày Nói dối),

UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Đọc các mẩu tin cắt từ báo. Lưu ý đến ngày tháng viết trên bảo: cuối những năm 2000, như vậy đủ là những tin tức trong tương lai (các tín đồ được viết vào ngày 1 tháng Tư - ngày Nói dối).

Em hãy nói điều gì sẽ xảy ra và người ta sẽ làm gì vào cuối thế kỷ 21?

- Chinese astronauts land on Mars. Các phi hành gia Trung Quốc đổ bộ lên Sao Hỏa. (1/4/2099)

- New Moon city opened. Mở một thành phổ mới trẽn Mặt Trăng. Thành phố thứ ba trên Mặt trăng đã tuyên bố mở cửa ngày hôm qua. Thành phổ này có sổ dân trên 200.000 người. (1/4/2089)

- The Cold War ends. Cuộc chiến chống bệnh cảm lạnh chấm dứt. Các nhà khoa học đã tìm ra cách chữa bệnh cảm lạnh. (1/4/2099)

- 150lh Birthday Party. Tiệc sinh nhật lần thứ 150.

Công dân già nhất thế giới đã tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 150 của mình hôm qua. (1/4/2087), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s