Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Reading Unit 3 Lớp 12 Trang 30

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 3 Ways Of Socialising Reading trang 30 SGK. Nhằm thu hút sự chú ý cùa một người để có thể nói chuyện với người đó, ta có thể sử dụng cách giao tiếp bằng lời nói hay giao tiếp bằng cử chỉ, điệu bộ. Chúng ta hãy nói về cách giao tiếp bằng cử chỉ điệu bộ trước.

 UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Xem hai bức tranh và trả lời các câu hỏi.

1. Những người trong tranh đang làm gì?

2. Em sẽ làm gì nếu

- em muốn thầy / cô chú ý đến em trong giờ học?

- em muốn đặt câu hỏi VỚI người nào đó, nhưng người ấy bận nói chuyện với người khác?

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi yêu đàn ông là người vất vả nhất, nhưng khi lấy nhau rồi phụ nữ là người thiệt thòi nhất.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên