Chương IV – Tiết 3 : Oxit – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 2 đến 5 – Trang 91
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 2 đến 5 – Trang 91


2. a) Lập công thức hóa học của một loại oxit của photpho, biết rằng hóa trị của photpho

là V.


b) Lập công thức hóa học của crom (III) oxit.


Hướng dẫn giải


Công thức hóa học :


a. Oxit photpho : P2O5


b. Crom (III) oxit : Cr2O3


3.


a) Viết công thức hoá học của hai oxit axit và hai oxit bazo, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu ....Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t