BÀI 11. Khu vực Đông Nam Á - Kinh tế (Tiết 2)

HocTap321 hướng dẫn giải BÀI 11. Khu vực Đông Nam Á - Kinh tế (Tiết 2) sgk địa lý 11


BÀI 11

KHU VỰC ĐÔNG NAM ÁKINH TẾ (TIẾT 2)I. Cơ cấu kinh tế

Có sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế theo hướng: giảm tỉ trọng của nông nghiệp và tăng tỉ trọng của công nghiệp, dịch vụ trong GDP.

- Nguyên nhân: do phát triển nhanh công nghiệp và dịch vụ.II. Công nghiệp

- Phát triển theo hướng tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài, hiện đại hóa thiết bị, chuyển giao công nghệ và đào tạo kĩ thuật cho người lao động, sản xuất các mặt hàng xuất khẩu => tích lũy vốn.

- Các ngành:

      + Sản xuất và lắp ráp ô tô, thiết bị điện tử

      + Khai thác khoáng sản: dầu khí, than, …

      + Dệt may, da giày, chế biến thực phẩm, … => Xuất khẩu.III. Dịch vụ

- Giao thông vận tải được mở rộng và tăng thêm.

- Thông tin liên lạc cải thiện và nâng cấp.

- Hệ thống ngân hàng và tín dụng được phát triển và hiện đại.IV. Nông nghiệp

Nền nông nghiệp nhiệt đới, giữ vai trò quan trọng.

1. Trồng lúa nước

- Cây lương thực truyền thống và quan trọng.

- Sản lượng không ngừng tăng.

- Thái Lan và Việt nam là những nước xuất khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới.2. Trồng cây công nghiệp

- Có cao su, cà phê, hồ tiêu,.. => chủ yếu để xuất khẩu.3. Chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản

- Chăn nuôi tuy có số lượng nhiều nhưng chưa thành ngành chính: trâu bò, lợn, gia cầm.

- Ngành nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản là ngành truyền thống và đang phát triển.

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vẻ đẹp đánh vào ánh mắt, nhưng phẩm giá chinh phục tâm hồn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat