Ring ring

Cấu tạo và tính chất của xương

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 8 cấu tạo và tính chất của xương câu 1, 2, 3 trang 31 SGK. Trong bài tập này, đáp án c: xương lớn lên về bề ngang là một đáp án gây nhiễu. Đó là chức năng của màng xương, nhưng các phần của xương không đề cập tới.

BÀI 8: GIẢI BÀI TẬP CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA XƯƠNG

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Cáu tạo hình ống, nan xương ở đầu xương xếp vòng cung có ý nghĩa gì đối với chức nâng nâng đỡ của xương?

Trả lời:

Cấu tạo hình ống làm cho xương nhẹ và vững chắc. Nan xương xếp vòng cung có tác dụng phân tán lực làm tăng khả năng chịu lực. Người ta vận dụng kiểu cấu tạo hình ống của xương và cấu trúc hình vòm trong kỹ thuật xây dựng để đảm bảo độ bền vững mà tiết kiệm được nguyên vật liệu. Ví dụ: làm cột trụ, vòm cửa...

2. Lệnh mục II

Quan sát hình 8 -5 hãy cho biết vai trò của sụn tăng trưởng.

Trả lời:

Các tế bào ở sụn tăng trưởng phân chia và hoá xương làm xương dài ra. Đến tuổi trưởng thành, sự phân chia của sụn tăng trường không còn thực hiện dược nữa, do đó người không cao thêm. Tuy nhiên, màng xương vẫn có khả năng sinh ra tế bào xương để bổi đắp phía ngoài của thân xương làm cho xương lớn lèn, trong khi các tế bào huỷ xương tiêu huỷ thành trong của ống xương làm cho khoang xương ngày càng rộng ra.

3. Lệnh mục III, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Im lặng là câu trả lời tốt nhất mà bạn có thể dành cho kẻ ba hoa.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên