Insane

Reading Unit 7 Lớp 12 Trang 74

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms Reading trang 74 SGK. Một trong những biện pháp quan trọng phải thực hiện để đẩy mạnh sự phát triển của quốc gia là thường xuyên thực hiện cải cách kinh tế.

UNIT 7: ECONOMIC REFORMS

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi sau:

1. Em có thể thấy gì trong tranh?

2. Em nghĩ những người trong tranh sống nghèo khổ hay giàu có?

3. Theo em ta nên làm gì để cải thiện tình trạng ấy?

While you read

Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu người, người thường yêu lại, kính người, người thường kính lại.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên