XtGem Forum catalog

Chương I: Cơ học – Lực kế_Phép đo lực, trọng lượng và khối lượng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 34
Chương I: Cơ học – Lực kế_Phép đo lực, trọng lượng và khối lượng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 34


1.  Lực kế là dụng cụ dụng cụ dùng để đo lực.

2. Cách đo lực bằng lực kế


– Ước lượng cường độ lực cần đo.


– Chọn lực kế có GHD và ĐCNN thích hợp.


– Đối với lực kế lò xo, thoạt tiên ta phải chỉnh số 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho khi chưa có lực tác dụng thì kim chỉ kim loại nằm đúng vạch số 0. Cho lực cần đo vào lò xo của một lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương thẳng đứng.


3. Hệ thức lên hệ giữa trọng lực và khối lượng của một vật .


P = 10m


Câu 1. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trông của các câu sau:


Lực kế(1)… một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia gắn một cái móc và một cái (2) …., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mong muốn của số đông thường gây ra những điều bất công và bất nhân cho thiểu số, đó là điều được thể hiện trên từng trang lịch sử khắp thế giới.
That the desires of the majority of the people are often for injustice and inhumanity against the minority, is demonstrated by every page of the history of the whole world.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên