XtGem Forum catalog

Chương I: Cơ học – Lực kế_Phép đo lực, trọng lượng và khối lượng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 34
Chương I: Cơ học – Lực kế_Phép đo lực, trọng lượng và khối lượng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 34


1.  Lực kế là dụng cụ dụng cụ dùng để đo lực.

2. Cách đo lực bằng lực kế


– Ước lượng cường độ lực cần đo.


– Chọn lực kế có GHD và ĐCNN thích hợp.


– Đối với lực kế lò xo, thoạt tiên ta phải chỉnh số 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho khi chưa có lực tác dụng thì kim chỉ kim loại nằm đúng vạch số 0. Cho lực cần đo vào lò xo của một lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương thẳng đứng.


3. Hệ thức lên hệ giữa trọng lực và khối lượng của một vật .


P = 10m


Câu 1. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trông của các câu sau:


Lực kế(1)… một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia gắn một cái móc và một cái (2) …., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sắc đẹp là một món quà hướng ngoại hiếm khi bị ai ghét, chỉ trừ những người không nhận được nó.
Beauty is an outward gift, which is seldom despised, except by those to whom it has been refused.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên