Old school Swatch Watches

Listening Unit 2 Lớp 12 Trang 24

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 2 Cultural Diversity Listening trang 24 SGK. Nghe và điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống và trả lời các câu hỏi.

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

LISTENING

 

Before you listen

Theo cặp, các em trà lời các câu hòi sau:

1. Em đã bao giờ dự một lễ cưới chưa?

2. Cô dâu và chú rễ thường làm gì ở lễ cưới?

* Nghe và lặp lại

altar

Master of ceremony, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đối với người quân tử, mười năm mới trả được mối thù cũng không có gì là muộn cả.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên