Old school Easter eggs.

Listening Unit 7 Lớp 12 Trang 79

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms Listening trang 79 SGK. Theo cặp, các em thảo luận câu hỏi: “Em có nghĩ là ma túy phải bị cấm sử dụng không? Tại sao? (Không?) ”

UNIT 7: ECONOMIC REFORMS

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, các em thảo luận câu hỏi: “Em có nghĩ là ma túy phải bị cấm sử dụng không? Tại sao? (Không?) ”

* Nghe và lặp lại:

Tango                      discourage                    drug-taker

rationally                 ruin                               solution

unfortunately          measures                       islanders

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sai lầm lớn nhất bạn có thể phạm phải trong đời là luôn sợ hãi mình sẽ phạm sai lầm.
The greatest mistake you can make in life is continually fearing that you'll make one.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên