Old school Easter eggs.

Em hãy chép lại và phân tích vẻ đẹp nội dung và các biện pháp nghệ thuật của bài thơ Nam quốc sơn hà.

Bài viết


Em hãy chép lại và phân tích vẻ đẹp nội dung và các biện pháp nghệ thuật của bài thơ Nam quốc sơn hà.

Nếu Nam quốc sơn hà được coi là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên thì Phò giá về kinh của Trần Quang Khải được coi là khúc khải hoàn đầu tiên! Bài thơ hừng hực khí thế chiến đấu và chiến thắng của dân tộc, tràn ngập niềm hân hoan đất nước được giải phóng, sâu nặng cái tâm của một người lãnh đạo trong cảnh đất nước thanh bình. Tất cả những điều ấy được thể hiện một cách trọn vẹn, cô đúc trong bài thơ thất ngôn tứ tuyệt mà niềm tự hào tràn ngập mỗi câu, mỗi chữ.


Phiên âm chữ Hán:


Đoạt sáo Chương Dương độ,


Cầm Hồ Hàm Tử quan.


Thái Bình tu trí lực,


Vạn cổ thử giang san.


Dịch thơ:


Chương Dương cướp giáo giặc, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu
nhưng cả đời để quên đi ai đó.
It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone
but it takes a lifetime to forget someone.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên