Listening Unit 13 Lớp 12 Trang 142

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 13 The 22nd Sea Games Listening trang 142 SGK. Nghe bài báo thứ nhất và trả lời câu hỏi về thành tích nháy sào cùa vận động viên người Thái Lan, Amnat, đã chiến thắng môn nhảy sào ở SEA Games 22.

 UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, thảo luận các câu hỏi, kết hợp nhìn ảnh để đoán biết môn thể thao trong ảnh.

Pole vaulting    nhảy sào

* Nghe và nhắc lại các từ:

old                    tempting           deal                     proposal

milkmaid          clear                   employee            podium

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhiều người không biết nhiều hơn những gì nằm ngoài tầm trải nghiệm nhỏ bé của mình. Họ nhìn vào trong mình
và chẳng tìm thấy gì cả! Vì thế họ kết luận rằng cũng chẳng có gì ở bên ngoài họ.
Many people know so little about what is beyond their short range of experience. They look within themselves
and find nothing! Therefore they conclude that there is nothing outside themselves either.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog