XtGem Forum catalog

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật(tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 31
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật(tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 31


Bài 1.    Nêu các dạng ni tơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.

Trả lời:


Các dạng nitơ có trong đất là nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (vi sinh vật, thực vật, động vật). Dạng nitơ cây hấp thụ được: dạng nitơ khoáng NH4+và NO3-.


Bài 2.    Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng của thực vật.


Trả lời:


Biến nitơ phân tử (N2) sẵn có trong khí quyển nhưng thực vật không hấp thụ được thành dạng nitơ khoáng NH3 (NH4+ trong môi trường nước) cây dễ dàng hấp thụ. Nhờ có quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học xảy ra ở điều kiện bình thường hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất mà lượng nitơ bị mất hàng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn cung câp dinh dưỡng nitơ bình thường của cây.


Bài 3.    Thế nào là bón phân hợp lí và tác dụng của biện pháp đó đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?


Trả lời:


Bón đúng nhu cầu của cây theo đặc điểm di truyền của giống, loài cây, theo pha sinh trưởng và phái triển, theo đặc điểm địa lí, hóa lính của đất và theo điều kiện thời tiết. Phân bón phải đúng loại, đủ số lượng và tỉ lệ các thành phần dinh dưỡng., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cứ để cuộc đời xảy đến với bạn. Tin tôi đi: Đời luôn đúng.
Let life happen to you. Believe me: life is in the right, always.
Rainer Maria Rilke
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên