” Thương thay thân phận con tằm … Dầu kêu ra máu có người nào nghe” Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao trên.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trang phục giản dị là một bức thư giới thiệu đáng tin.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat