Ring ring

Bài 6: Môi trường nhiệt đới

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 7 bài 6 Môi trường nhiệt đới câu 1, 2, 3, 4 trang 22 SGK. Diện tích xavan và nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới đang ngày càng mở rộng là do phá rừng hoặc phá xavan đế làm rẫy và lấy gỗ củi khiến cho đất bị bạc màu, chỉ còn cỏ tranh mới có thế mọc lên được ở đó.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 6: GIẢI BÀI TẬP MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới trên hình 5.1.

Trả lời:

Môi trường nhiệt đới nằm ở khoảng từ vĩ tuyến 5° đến chí tuyến ở cả hai bán cầu.

Câu 2. Quan sát các biểu đồ (SGK), nhận xét về sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới.

Trả lời :

- Đường nhiệt độ: dao động mạnh từ 22°c đến 34°c và có hai lần tăng cao trong năm vào khoảng tháng 3 - 4 và tháng 9-10 (các tháng có Mặt Trời đi qua thiên đỉnh).

- Các cột mưa: chênh lệch nhau từ Omm đến 250mm giữa các tháng có mưa và các tháng khô hạn, lượng mưa giảm dần về phía hai chí tuyến và số tháng khô hạn cũng tăng lên (từ 3 đến 9 tháng)., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi han bạn và rồi chờ để nghe câu trả lời.
Friends are those rare people who ask how you are and then wait to hear the answer.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên