pacman, rainbows, and roller s

BÀI 7. Liên minh Châu Âu (EU)- EU – Liên minh khu vực lớn nhất Thế giới (Tiết 1)

HocTap321 hướng dẫn giải BÀI 7. Liên minh Châu Âu (EU)- EU – Liên minh khu vực lớn nhất Thế giới (Tiết 1) sgk địa lý 11


BÀI 7.

LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)EU – LIÊN MINH KHU VỰC LỚN NHẤT THẾ GIỚI (TIẾT 1)   I. Quá trình hình thành và phát triển

1. Sự ra đời và phát triển

- Sau chiến tranh thế giới II, các nước Tây Âu tăng cường liên kết.

- Năm 1951 thành lập cộng đồng Than và Thép châu Âu. Gồm các nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua.

- 1957: cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).

- 1958: cộng đồng nguyên tử.

- 1967: thống nhất 3 tổ chức trên thành cộng đồng châu Âu (EC).

- 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

- Từ 6 nước ban đầu (1957) đến 2007 là 27 nước.2. Mục đích và thể chế của EU

- Mục đích:

      + Xây dựng phát triển khu vực mà nơi đó hàng hóa, người, vốn được tự do lưu thông giữa các thành viên.

      + Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế, luật pháp, an ninh và ngoại giao.

- Thể chế:

      + Hội đồng châu Âu

      + Nghị viện

      + Hội đồng bộ trưởng

+ Ủy ban liên minhII. Vị thế của EU trong nền KT thế giới

1. Trung tâm kinh tế hàng đầy thế giới

- Hình thành nên thị trường chung và sử dụng cùng đồng tiền Euro  EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

- Vẫn có sự chênh lệch về trình độ giữa các nước.2. Tổ chức thương mại hàng đầu

- Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

- Các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung 1 mức thuế.

- EU dẫn đầu thế giới về thương mại.

- EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

- EU hạn chế nhập nhiều mặt hàng công nghiệp và trợ giá cho nông sản.

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có người có mãi mãi, có người chỉ có một ngày. Tình yêu không phải là thứ bạn có thể đo đếm. Chẳng gì mãi mãi... mãi mãi chỉ là sự dối trá mà thôi. Tất cả những gì ta có nằm giữa lời chào và lời tạm biệt.
Some have forever, some just a day. Love isn't something you measure. Nothing's forever... forever is a lie. All we have is between hello and good
bye.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên