XtGem Forum catalog

BÀI 7. Liên minh Châu Âu (EU)- EU – Liên minh khu vực lớn nhất Thế giới (Tiết 1)

HocTap321 hướng dẫn giải BÀI 7. Liên minh Châu Âu (EU)- EU – Liên minh khu vực lớn nhất Thế giới (Tiết 1) sgk địa lý 11


BÀI 7.

LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)EU – LIÊN MINH KHU VỰC LỚN NHẤT THẾ GIỚI (TIẾT 1)   I. Quá trình hình thành và phát triển

1. Sự ra đời và phát triển

- Sau chiến tranh thế giới II, các nước Tây Âu tăng cường liên kết.

- Năm 1951 thành lập cộng đồng Than và Thép châu Âu. Gồm các nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua.

- 1957: cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).

- 1958: cộng đồng nguyên tử.

- 1967: thống nhất 3 tổ chức trên thành cộng đồng châu Âu (EC).

- 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

- Từ 6 nước ban đầu (1957) đến 2007 là 27 nước.2. Mục đích và thể chế của EU

- Mục đích:

      + Xây dựng phát triển khu vực mà nơi đó hàng hóa, người, vốn được tự do lưu thông giữa các thành viên.

      + Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế, luật pháp, an ninh và ngoại giao.

- Thể chế:

      + Hội đồng châu Âu

      + Nghị viện

      + Hội đồng bộ trưởng

+ Ủy ban liên minhII. Vị thế của EU trong nền KT thế giới

1. Trung tâm kinh tế hàng đầy thế giới

- Hình thành nên thị trường chung và sử dụng cùng đồng tiền Euro  EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

- Vẫn có sự chênh lệch về trình độ giữa các nước.2. Tổ chức thương mại hàng đầu

- Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

- Các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung 1 mức thuế.

- EU dẫn đầu thế giới về thương mại.

- EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

- EU hạn chế nhập nhiều mặt hàng công nghiệp và trợ giá cho nông sản.

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống, đó không phải là những gì ta muốn mà là những gì ta có thể kiếm được.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên