Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Lớp 12

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12

Bài 44. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố

Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

BÀI 43 CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM  1. Đặc điểm - Phạm vi gồm nhiều tỉnh, thành phố, ranh giới có sự thay đôit theo thời gian. - Có đủ các thế mạnh, c

Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

BÀI 42 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO 1. Nước ta có vùng biển rộng lớn - Diện tích trên 1 triệu km2. -

Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long

BÀI 41 VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 1. Các bộ phận hợp thành ĐBSCL - ĐBSCL gồm 13 tỉnh và thành phố là An Gian

Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

BÀI 39 VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ 1. Khái quát chung - Gồm 5 tỉnh là Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai,

Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với trung du và miền núi Bắc Bộ

Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

BÀI 37 VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN 1. Khái quát chung a. Vị  trí địa lí và lãnh thổ: - Diện tích: 54,7 nghìn km2 chiếm 16,9% diện tích cả n

Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ

BÀI 36 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ I. Khái quát chung Bao gồm 8 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh

Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

 BÀI 35 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -  XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ I. Khái quát chung 1. Vị trí địa lí và lãnh thổ - Bắc Trung Bộ là vùng lãnh thổ kéo dài và

Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng Sông Hồng

Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng

BÀI 33 VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG I. Các thế mạnh và hạn chế của vùng 1. Các thế mạnh a. Vị trí địa lí: - Di

Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ

PHẦN VI. ĐỊA LÝ CÁC VÙNG KINH TẾ BÀI 32 VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ I. Khái quát chung - Gồm 15 tỉnh:       + 4 tỉnh Tây Bắc
Ngẫu Nhiên