Bài 3: Hàm số liên tục (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 141 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Cho hàm số Bài 3: Hàm số liên tục (Giải bài tập 4,5,6) và g(x) = tanx + sin x.

Với mỗi hàm số, hãy xác định các khoảng trên đó hàm số liên tục.


Hướng dẫn giải:


+) Hàm số Bài 3: Hàm số liên tục (Giải bài tập 4,5,6) xác định khi và chỉ khi x2+ x – 6 ≠ 0 <=> x ≠ -3 và x ≠ 2.


Hàm số f(x) liên tục trên các khoảng (-∞; -3), (-3; 2) và (2; +∞)


+) Hàm số g(x) = tanx + sinx xác định khi và chỉ khi


tanx ≠ 0 <=> x ≠ π/2 +kπ với k ∈ Z.


Hàm số g(x) liên tục trên các khoảng ( – π/2+kπ; π/2 +kπ) với k ∈ Z.


Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 141SGK Giải tích 11 cơ bản), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người đặt ra mục tiêu chinh phục thế giới, nhưng trong quá trình đó lại đánh mất linh hồn.
Man has set for himself the goal of conquering the world but in the processes loses his soul.
Aleksandr Solzhenitsyn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t