XtGem Forum catalog

Unit 8: Celebrations (Lễ Kỉ Niệm) lớp 11

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đàn ông khi say sẽ nghĩ đến người phụ nữ mà anh ta yêu nhất. Đàn bà khi say sẽ nghĩ đến người đàn ông mà cô ta hận nhất.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên