80s toys - Atari. I still have

Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 Bài 43 Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ trang 151 SGK. Ảnh hưởng của gió mùa đông bắc rất yếu và chỉ thể hiện trên phạm vi hẹp (khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ) gây ra mưa lớn vào thu đông.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 43: GIẢI BÀI TẬP MIỀN NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ

 

I. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 151 SGK địa lí 8: Dựa vào hình 431. Nêu các loại tài nguyên chính của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, ý nghĩa của chúng đối với phát triển kinh tế- xã hội miền.

Trả lời:

- Đất:

+ Đất phù sa ở đông bằng Nam Bộ rộng lớn phì nhiêu, tạo điều kiện "hình thành vùng chuyên canh lương thực, thực phẩm lớn nhất nước ta.

+ Đất pheralit badan ở các cao nguyên, thích hợp cho trồng cây công nghiệp cà phê, cao su,...

- Các dãy núi cao khí hậu mát mẻ thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái và nghỉ mát.

- Khoáng sản dầu mỏ và khí đốt trữ lượng lớn nhất nước ta, tập trung ở thềm lục địa và ngoài khơi tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, bôxit trữ lượng lớn nhất nước ta, vàng, đá vôi,..., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao.
It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.
William Shakespeare
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên