XtGem Forum catalog

Unit 14: Recreation (Giải Trí)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thói xấu nhất là sự buông tuồng, kẻ thù nguy hiểm nhất là sự ngu dốt.
Ngạn ngữ Nhật Bản
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên