Insane

Listening Unit 6 Lớp 11 Trang 70

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 6 Competitions Listening trang 70 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Theo nhóm, kể tên vài vận độnu viên điền kinh nổi tiếng ở Việt Nam và cho biết điểm đặc biệt về họ.

UNIT 6: COMPETITIONS

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, thào luận về nhừng câu hỏi sau:

1. Cuộc chạy đua Ma-ra-thon ở Boston là gì?

2. Em nghĩ ai có thể tham dự vào cuộc đua Boston?

While you listen

Task 1. Nghe và lựa chọn thông tin đúng/sai về Boston Marathon.

ĐÁP ÁN, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những điều có ý nghĩa trong cuộc sống không phải là điều gì xảy đến với bạn mà là bạn nhớ gì và bạn nhớ nó như thế nào.
What matters in life is not what happens to you but what you remember and how you remember it.
Gabriel Garcia Marquez
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên