Teya Salat

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A.Thì hiện tại đơn – The simple present tense

*Cẩu tạo:


S + V (S/ ES)


*Cách dùng:


+ Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen hay việc thường làm ở giai đoạn hiện tại.


Ví dụ :  • I go on holiday twice a year.


             -> Một năm tôi đì nghi hai lần.  • My brother smokes 20 cigarettes a day.


              -> Anh tôi hút 20 điếu thuốc mỗi ngày


+ Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lí hoặc một sự thật hiển nhiên., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi anh đi câu tình yêu, hãy lấy trái tim làm mồi chứ đừng lấy bộ não.
When you fish for love, bait with your heart, not your brain.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên