Disneyland 1972 Love the old s

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A.Thì hiện tại đơn – The simple present tense

*Cẩu tạo:


S + V (S/ ES)


*Cách dùng:


+ Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen hay việc thường làm ở giai đoạn hiện tại.


Ví dụ :  • I go on holiday twice a year.


             -> Một năm tôi đì nghi hai lần.  • My brother smokes 20 cigarettes a day.


              -> Anh tôi hút 20 điếu thuốc mỗi ngày


+ Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lí hoặc một sự thật hiển nhiên., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người làm đẹp địa vị chứ không phải địa vị làm đẹp con người.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên